Historie rok 2004

Přišlo jaro 2004 a to je doba, kdy Pralinky zvlášť definitivně začaly dobývat svět.

Tým tohoto názvu startoval na Bedně 2004 v Praze a na Lampě 2004 v Králíkách. Ne vždy ve stejném složení, ale i zde se začalo profilovat zdravé jádro (Pepa, Alča, já). Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že množina zdravého jádra šifrovacích závodů měla dvouprvkový průnik s množinou zdravého jádra expedic. Již na Lampě 2004 jsme zanechali hluboký dojem. A bylo po Lampě a jedinou pralinkovou aktivitou Pepy a mne zůstala příprava Svíček. (Zbytek Pralinek zvlášť se chystal na účast.) Započala testováním šifer, to proběhlo neslavně a my jsme udělali zásadní přestavbu hry. (Jak později ukázala ostrá hra, měla být přestavba ještě zásadnější.) Pak se spouštěla registrace, neustále opravovaly stránky, dolaďovaly se detaily v terénu, zajišťoval servis, lidi, Divadelní klub. Až potom přišel onen očekávaný srpnový den a začala expedice Obegolwarr 2004.
Expedice Obegolwarr 2004 se vyznačovala:

1) pevným zakotvením pralinek zvlášť v řádu expedice,
2) postupným prolínáním Pralinek zvlášť do expedice (nově se tu objevili Pepa, Hela a Martin),
3) realizací původního plánu trasy z roku 2003,
4) čtením Němé barikády,
5) zavedením celoexpediční hry,
6) budoucí účastí veškerých účastníků expedice na závodě Svíčky 2004 (byť na obou stranách),
7) poexpedičním summitem na chatě u Honzy Kotěry v Moldavě - Novém Městě,
8) plánem na panexpediční sraz v Olomouci.

Velmi brzy po ukončení expedice Obegolwarr 2004 jsme se všichni opět sešli. Byl stále ještě srpen 2004 a v Poličce se konal závod Svíčky. Podle ohlasů se lidem celkem líbil, byť do jeho cíle nikdo nedošel a vůbec mnoho lidí nedošlo příliš daleko. Všichni, kdo kdy v dosavadní historii měli co do činění s pralinkami zvlášť a byli zde, se buď spolupodíleli na organizaci (Pepa - ten pán na sudých stanovištích a v cíli u vysvětlování, Hela - ta slečna nápovědka nad ránem, Martin - ten pán na čtvrtém a šestém stanovišti a u topinek, Ajka - ta slečna asistentka v cíli, já - ten pán na lichých stanovištích a v cíli u vysvětlování), nebo se účastnili v týmu Haluzáci (Alča a Petr - již rozšířené zdravé jádro týmu Pralinky zvlášť, v neoficiálním pořadí skončili na 4. místě z 22), nebo se účastnili v týmu Jenom lidi ... :o) (Jana - jednorázová členka Pralinek zvlášť na Lampě 2004, v neoficiálním pořadí skončili na 8. místě z 22), nebo se účastnili v týmu Černá mamba (Jura a Vašek - již rozšířené zdravé jádro expedic, v neoficiálním pořadí skončili na 22. místě z 22)

Po skončení Svíček jsme se jednomyslně shodli na tom, že ve Svíčkách se bude pokračovat a do měsíce byla většina obsahu dalšího ročníku hotova.

Podzim 2004 přinesl další z celkem zdárných účastí Pralinek zvlášť na cizích šifrovacích závodech. Startovali jsme pod tímto jménem na Tmou 2004. Tmou 2004 se vyznačovala:

1) tím, že se nám zatím ze všech závodů líbila nejvíc,
2) tím, že jsme daleko a rychle došli (byť se značným štěstím),
3) tím, že jsme poprvé byli jenom ve čtyřech (tedy pouze zdravé jádro),
4) tím, že jsme šifrovacím závodům udělali už takovou reklamu, že se ho účastnili i další dva spřízněné týmy (Campos blue line a Jmelí) a my jsme byli lepší,
5) petrolejovou lampou.

Podzim 2004 přinesl ještě panexpediční sjezd Olomouc, s níž se Alča tou dobou pozvolna loučila coby studentka. Sešli jsme se ve složení Alča, Jura, Vašek, já a Martin. Jinými slovy množina účastníků panexpedičního srazu měla pět prvků, společný čtyřprvkový průnik s množinou účastníků expedic Suhosundel 2001, Obegolwarr 2002 a Tonuwarr 2003 a byla podmnožinou množiny účastníků expedice Obegolwarr 2004. Panexpediční sraz se vyznačoval:

1) prohlídkou statutárního města Olomouc,
2) prohlídkou fotek z expedic,
3) schválením trasy expedice na rok 2005 (Pátek-Úterý),
4) neschválením názvu expedice na rok 2005,
5) hlasováním Top expediční nocleh (vyhrál Onen Svět),
6) hlasováním Top expediční hospoda (vyhrál Putkov),
7) předsevzetím učinit z panexpedičních srazů novou každoroční tradici,
8) schválením vedením dalších expedic přímo pod magickou hlavičkou Pralinky zvlášť.