Historie rok 2003
A byla zima. Nic, nic nekvetlo. Ze zimy má člověk depresi. Zvlášť ze zimy v Praze. V zimě se chodí do školy. A ve školních kuloárech zrodila se myš Lenka. Myš Lenku zrodil Johnnie Walker. (To je člověk, nikoli chlast. Pro nevzdělané - Honza Procházka.) Porodní bolesti se nedostavily ani tentokrát. "Existuje taková hra", povídala myš Lenka, "hraje se to v noci, běhá se přitom po Praze a luštěj se tam šifry." A jak má tak člověk depresi ze zimy, snaží se ji zahnat tím, že plánuje, co všechno bude, až nebude (ta zima, ne ten člověk). Odpověď zněla: "Jdeme!" A myš Lenka si započítala další bod k dobru. To by člověk nevěřil, na co všechno kývne, když je zima.

Pětiprvková množina členů týmu Dupající králíci obsahovala tříprvkovou podmnožinu účastníků expedice Suhosundel 2001 a ta obsahovala dvouprvkovou podmnožinu účastníků expedice Obegolwarr 2002. Na Bedně 2003 jsme došli na třinácté stanoviště a trvalo celé dva roky než se nám to podařilo jednoznačně překonat. Ale chvála bohu aspoň za to. Ani už si nepamatuji, jestli na Bedně 2003 vůbec došlo na pralinky zvlášť. Dost možná, že nikoli. Alespoň Míša to tvrdí a jí se Bedna 2003 rozhodně nemůže plést s ničím jiným. Každopádně to byl zlomový bod, jenž měl pro jejich další vývoj a věhlas klíčový význam. Závěr Bedny 2003 byl následující:

1) bylo to prima,
2) půjdeme na ni zase (tento závěr nebyl přijat jednomyslně, menší podmnožinou ale ano),
3) prý existuje i něco v Brně,
4) půjdeme na to taky (tento závěr byl přijat obdobně).

Léto 2003 mělo přinést expedici Obegolwarr 2003. Nepřineslo. Expedice Obegolwarr 2003, naplánovaná v trase z Hrdlořez do Hrobu, se nekonala. Moje studijní povinnosti nakonec zcela znemožnily její uskutečnění. Aby nebyla rodící se tradice přerušena zcela hned po dvou letech od jejího vzniku, v náhradním termínu se uspořádala náhradní malá expedice v náhradní trase Polička-Brno. To byla expedice Tonuwarr 2003. Trvala pouhé čtyři dny a zde již hrály pralinky zvlášť důležitou roli. Krystalizace zdravého jádra zde dosáhla dalších výrazných projevů a četl se Malý princ a Skutky a názory doktora Faustrolla, patafysika, kniha, která dováděla některé účastníky expedice Tonuwarr 2003 k upřímnému zoufalství. Rozloučili jsme se na Pryglu (pro nezasvěcené - Brněnské přehradě), což trochu předznamenalo další místo, kde se bude konat další akce, kterou budou tmelit pralinky zvlášť.

Tím místem bylo Brno, akcí Tmou 2003. Kamarád Pepa, kterému jsem v Poličce několikrát vyprávěl o své účasti na Bedně, přijal návrh na účast na Tmou s nadšením. Jak se ale ukázalo, nadšení nestačí. Málo, jak se ukázalo, jsem se na Bedně staral o to, co naší hře předcházelo. Dupající králíky přihlásil Honza a tak jsem ani netušil, že samotná účast ve hře není úplně samozřejmá jen proto, že se nám do hry chce. Když jsem se začal starat o přihlášení týmu, o němž, vzpomínám-li si správně, bylo rozhodnuto, že ponese název Pralinky zvlášť (a je to první okamžik, odkdy se Pralinky zvlášť začínají psát také s velkým "P"), bylo již pozdě. Tmou je hra stará, slavná, žádaná a přetížená. Dostanou se tam jen ti rychlejší a v rámci nich šikovnější. My jsme zaspali. Otevřel jsem webové stránky a hledal mezi jmény někoho známého. Našel jsem jich několik a rozšířil jsem tým Připálený pudink o pátého člena. Přidal jsem se tím opět k Honzovi, s nímž jsem prošel i Bednu 2003. Pepa zůstal sedět doma na prdeli a tvářil se, jako by mu neulétly včely (on na ně má alergii, takže má obrácené emoce vztažené k řádu Hymenoptera). Připálený pudink procházel nočním Brnem a paradoxně se občas tmelil pralinkami zvlášť.

A byla zima. Podle kalendáře byl vlastně ještě podzim. Nic, nic nekvetlo. Ze zimy má člověk depresi. Ze zimy v Poličce sice o něco méně, než ze zimy v Praze, ale přesto. Pepa měl depresi, když jsem mu vyprávěl o své účasti na Bedně a na Tmou. V zimě se chodí do hospody. A ve poličských hospodách zrodila se myš Lenka. Myš Lenku zrodil deprimovaný Pepa. Pepa je ekonom. Napasoval na příběh her Bedna a Tmou ekonomické zákonitosti o tržním prostředí, o nabídce a poptávce. Nabídka podobných her je malá, protože je to náročné na přípravu a především na vymýšlení. Poptávka je obrovská, značně převyšuje nabídku, protože je to prostě skvělý způsob zábavy na úrovni. Na takovouto nerovnovážnou situaci lze v zásadě reagovat dvojím způsobem. Buď se chovat dravě, neboť pak je větší šance tržně utrhnout to málo z dosavadní nabídky, nebo se chovat velkoryse a nabídku rozšířit. Druhá možnost celkem jednoznačně zvítězila a během několika dní myš Lenka dospěla do stádia hmatatelného projektu hry Svíčky 2004.