Historie rok 2002

Rok se s rokem sešel a účastníci expedice Suhosundel 2001 se opět sešli mezi sebou, byť v menším počtu a v jiné lokalitě. V Suchdole nad Lužnicí-Hrdlořezech byla zahájena expedice Obegolwarr 2002 z Hrdlořez na Onen Svět.

Zásadními odlišnostmi oproti expedici Suhosundel 2001 se nevyznačovala, zahájila se zde panexpediční tradice čtení z knih (Bible, Proč bychom se netopili), začalo zde krystalizovat zdravé jádro (Alča, Vašek, Tomáš) a prohloubila se naše spjatost s pralinkami zvlášť. Až do této chvíle neexistovalo jiných příležitostí, kde by se mohla uplatnit. To se mělo záhy změnit.